Boka bana
Bli medlem

Reservtränarlista

Här finns kontaktuppgifter om du behöver hitta en reservtränare.

Fattas du på listan eller har du bytt nummer? Uppdatera/lägg till kontaktuppgifter!

Namn Telefon Nivå Juniortränare
Reservtränare –  Vår/Sommar 2022:
Alexander Herrmann 073-527 21 28 Alla OK
Bolla Thorén 0708-27 28 88 Alla OK
Carl Peterson 0738-20 82 49 Alla
Johan Hansson 0727-29 22 07 Alla
Lovisa Hysén 0731-59 05 09.Junior
Ludvig Simonsson 073-509 77 58 Alla
Rebecka Dahlgren 072-743 40 60 Alla OK
Ronnie Snellman 073-688 56 26 Låg-medel OK
Sarka Gaisler 0737-74 54 05 Alla
Simon Larsson 0767-833783 Alla OK
Vincent Nordahl 070-959 17 78 Låg-medel/Junior OK
Acke Falkenby Thorén 070-9128840 Låg-medel OK
Ahmed Ahmed 0724-65 05 50 Låg-medel
Alexander Flisak 0732-67 68 90 Alla OK
Alexandra Bemm 073-200 49 32 Alla OK
Alice Klintefelt 0708-41 41 88
Alicia Cato 0704-73 31 42 OK
Alexandra Söderkvist 073-030 52 18 Låg-medel OK
Alma Osmanovic 070-731 14 99 Alla
Andreas Tovesson 073-028 06 30 Låg-medel
Anna Romanova 073-768 20 21 Alla
Anton Lossev 072-975 75 03 Alla
Bjarne Flämig 076-203 08 02 Junior OK
Dan Pettersson 072-966 90 00 Alla
Daniel Johansson 076-029 49 06 Alla OK
Dorsa Saeidfar 070-467 66 99 Junior
Ebba Olofsson 072-313 63 64 Junior OK
Einar Launing 0704-34 24 77 Låg-Medel & Junior OK
Elin Westin 072- 736 35 93 Alla OK
Ella Näslund 076-262 72 01 Alla OK
Ellen Lindqvist 070-526 16 03 Alla OK
Emma Ling 0705-57 08 65 Alla
Erica Frischenfeldt 0767-64 49 19 Junior OK
Gabriel Berggren 073-502 77 72 Alla OK
Gregory Couture 076-630 88 08 Junior OK
Haiko Steitzer 076-347 45 18 OK
Heidrun Snorradottir 0760-37 55 62 Junior
Hugo Boström 073-679 19 84 Alla OK
Hugo Dahlgren 073-359 08 16 Alla OK
Hulda Rudberg 073-852 11 98 Junior OK
Ina Hüttenberger 072-516 82 24 Alla OK
Isak Cameron 073-650 42 42 Alla OK
Jasmine Elmgren 0727-42 27 17 Alla
Jemima Hermansson 076-133 69 30 Alla
Jennifer Schräder +1768 419 66 77 Alla
Jenny Strålman 073-512 20 67 Alla OK
Jenny Törngren 0707-92 91 23 Alla
Joel Bergqvist 0705-72 11 21 Låg-medel
Johanna Neumann 073-624 96 16 Låg-medel
Jonas Liberg 070-920 29 37 Alla OK
Jonas Åberg 076-185 71 14 Alla
Josefine Tivefälth 070-734 34 21 Alla
Josua Ernvik 072-449 83 21 Låg-medel
Juste Derkintyte 072-841 07 58 Alla OK
Karl Malmstigen 070-600 02 44 Alla
Klara Ribom 073-542 34 12 Alla
Lennart Flämig 079-326 53 13 Junior OK
Leon Vincent 076-774 92 20 Alla OK
Lina Jansson 0725-033 533 Alla
Lina Karmholt 073-395 43 66 Junior OK
Louise Månesköld 076-281 80 63 Alla OK
Malin Bergholm 070-493 62 63 Alla
Malin Nilsson 070-533 15 31 Alla
Manne Welin 070-885 14 91 Alla
Markus Wrang 073-572 29 79 Låg-medel
Martin Appelgren 073-062 73 36 Alla OK
Martin Johansson 076-008 10 99 Alla OK
Nora Olsson 0705-98 49 90 Alla OK
Olivia Samuelsson 070-782 99 16 Alla (må ti to) OK
Patrick Tilly 0739-62 71 09 Alla
Per Ljunggren 070-526 14 23 Alla
Peter Appelgren 076-247 11 33 Alla OK
Rasmus Boström 070-496 89 25 Alla
Rebecka Holmström 076-899 90 19 Alla
Robert Öhrström 070-7828062 De flesta
Sara Malmström 073-579 89 05 Alla OK
Simon Bager 073-829 60 41 Alla
Simon Ekelund 076-710 68 18 Låg-medel OK
Stefan Andreasson 076-315 99 84 Alla OK
Theodor Sigström 0709-74 73 25 Junior OK
Tindra Ternström 0735-46 48 61 Junior OK
Victoria Sahlberg 076-773 71 86 Alla