Boka bana
Bli medlem

Att vara juniortränare

Denna sida är ett komplement till sidan ”Att vara tränare i GBC” så läs den sidan innan du tar dig an denna juniorspecifika information.

Att vara juniortränare är ett uppdrag med utmaningar och möjligheter. Du får möjligheten att bidra till att utveckla och vägleda unga individer som har all potential inom vår fantastiska sport. Dessa individer kräver lite extra då det inte är vuxna vi jobbar med. I våra juniorgrupper så är det INTE en elitsatsning som gäller, detta betyder att vi inkluderar alla och strävar efter att skapa glädje och trygghet för att alla ska få utvecklas i sin egna takt. Vi bestraffar aldrig utan jobbar enbart mot att uppmuntra och berömma bra beteenden/prestationer. Konstruktiv kritik kan ges för att tala om för ungdomen vad som behövs för att förbättras. Ett exempel på hur man ger konstruktiv kritik kan vara följande:
”Du har väldigt bra position i mottag men när du spelar bollen så sträva efter att hålla armarna raka för att skapa en plan plattform”
Tänk till lite extra på hur du  ger feedback till ungdomarna och att alla är individuella. Ibland kan det vara mycket som har hänt under dagen och hormoner som snurrar på högvarv så då kan det vara bra att du har förståelse för detta och anpassar ditt bemötande därefter.

Fem bra saker att ta med sig:

1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Dessa punkter är tagna från Riksidrottsförbundet och man kan även klicka in på länkarna för att läsa mer.

Skulle någonting akut hända under träning som du känner att du inte kan lösa själv så ta i först hand hjälp av en tränare bredvid, alternativt om det finns någon annan vuxen i närheten som kan hjälpa till med situationen. Detta ska alltid rapporteras till kansliet på info@gbcbeach.com så att vi vet vad som uppstått samt vilka som varit inblandade. I värsta fall om situationen inte går att lösa på plats så är det okej att avvisa ungdomen (genom att be honom/henne sätta sig ner på trallen och inte vara med på träningen mer). Om du blir tvungen att göra detta är det viktigt att du förklarar för honom/henne varför och hur du resonerar samt att du hör av dig till kansliet på ovanstående mejl och förklarar situationen som uppstått.

Juniorgrupper – generella riktlinjer kring flyttar

Nedan är generella riktlinjer för att våra tränare ska få en guidning. Vi försöker följa nedanstående för att kunna skapa en bra gruppdynamik när spelare som hamnat fel väl är i rätt grupp. Vi försöker i mesta mån att undvika att flytta runt spelare mellan grupperna under hela terminens gång.

  • Flyttar sker mellan v. 3-5 (så att  man hinner se spelarna) alt direkt om det är någon som hamnat helt fel. GBC Kansli skickar ut en påminnelse i början av terminen.
  • Efteranmälningar kan generellt tas emot fram till mitten av terminen, senare endast i undantagsfall
  • I slutet av terminen skickar GBC Kansli ut en fråga om hur gruppen har fungerat till alla Juniortränare. Detta för att få återkoppling på om någon hade behövt byta grupp upp/ner inför nästa termins gruppindelning.
  • Vid gruppbyte (oavsett om det är tränarna eller Junioransvarig som sköter detta) måste tränarna för alla inblandade grupper underrättas.

Registerutdrag – en säkerhet för barn, och en lag att följa!

Sedan årsskiftet 2019/20 är det lag på att alla som arbetar med barn ska uppvisa ett godkänt registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta gäller även för dig som är juniortränare. Det är av högsta vikt att klubben sköter detta så dröj inte med att lösa detta. Du som är juniortränare kommer få ett separat mail om hur du gör. Även du som inte är juniortränare kan skicka efter och visa upp ett utdrag, vilket är bra då du kan hoppa in som reservtränare för juniorgrupper. På reservtränarlistan på hemsidan står det vilka tränare som är ok att ta in som reserv för juniorgrupper. Det måste stå OK under juniortränare om du ska få ta junioruppdrag.

Närvaroregistrering

Du som är juniortränare behöver registrera närvaro på träningarna. Detta sköts genom en app som heter LOK-registrering. Detta är dels för att vi ska ha koll på hur många som är med på träningarna, men också för att vi får aktivitetsbidrag för att vi bedriver fysiska träningspass för unga mellan 7-25 år. Det är därför oerhört viktigt för klubbens ekonomi att detta sköts. Ibland dröjer det några veckor in på terminen innan dina grupper finns att registrera i appen. GBC Kansli kontaktar dig som tränare så fort appen är redo för att regga.

Hur du använder LOK-appen

Ladda ner och logga in i appen med dina uppgifter. Registrera närvaron genom att klicka ur de som inte varit närvarande och sen klicka på Registrera närvaro. Klicka ALDRIG ur dig själv då blir aktiviteten underkänd. Har du haft reserv så klickar du ändå i dig själv som närvarande, så länge det har varit en träning så spelar det inte någon roll vem som var tränare.

Det är inte ok att bara klicka spara på närvaron utan att klicka ur de som inte är närvarande, för om du låter alla vara 100% närvarande varje gång så blir det fusk och det vill vi inte ha.

Kontrollera så att namnen på deltagarna stämmer. Om inte kontakta kansliet så ändrar vi. Oftast kommer det att tillkomma eller avvika någon under periodens gång, och då gäller det att dubbelkolla med kansliet så denna person är tillagd/flyttad i våra system och så att vi kan registrera närvaro för personen i fråga. Lägg inte till eller ta bort deltagare själv, detta behöver vi ha insyn i från kansliet så att allt stämmer överallt.

Har du inte tidigare använt dig av LOK-appen eller Idrott Online så kontakta oss så kan vi återställa ditt lösenord för att du ska kunna logga in på appen.

Är du osäker på hur du ska göra så tveka inte att kontakta kansliet info@gbcbeach.com eller fråga någon tränare som har erfarenhet av att använda appen.

Kommunikation och frånvaroanmälan

För att enkelt nå ut med information till din grupp och även för att hålla koll på vilka och hur många som ska komma på varje träning så är det bra att ha något sätt att kommunicera med gruppen. Det är lite olika hur olika tränare vill göra detta, men att skapa en grupp i t.ex. whatsapp är att rekommendera. Vissa vill också skapa en grupp i Snapchat, men tänk på att denna app inte är rekommenderad för barn under 13 år. Har du alltså en mixad grupp (= barn till och med 12 år), så får du välja en annan kommunikationsväg än Snapchat.