Boka bana
Bli medlem

Valberedning

Valberedningen för verksamhetsår 2018/2019:

Johan Fagerström – Ordförande
Åsa Rudberg
Simon Bager

valberedningen@gbcbeach.com

Valberedningens uppgift är att förbereda förslag på kandidater till nästkommande års styrelse. Är du intresserad att engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen eller någon i nuvarande styrelse! Styrelsen väljs av GBC medlemmar på årsmötet som vanligtvis hålls i november varje år.