Boka bana
Bli medlem

Valberedning

Valberedningen för verksamhetsår 2016/2017:

Fredrik Olofsson – Ordförande
Josefin Tivefälth
Alexander Herrmann

valberedningen@gbcbeach.com

Valberedningens uppgift är att förbereda förslag på kandidater till nästkommande års styrelse. Är du intresserad att engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen eller någon i nuvarande styrelse! Styrelsen väljs av GBC medlemmar på årsmötet som vanligtvis hålls i november varje år.