Boka bana
Bli medlem

Seriespelet – Reservregler och ny hantering

Här kommer ett förtydligande kring vad som gäller med reserver i seriespelet samt en presentation av en ny hantering av reserver på seriespelslappen som kommer att börja gälla från och med period 2 (start 14/2).

Sammanfattning av de viktigaste reservreglerna

  • Reserver får hämtas från seriespelsgrupper parallellt eller under (över är inte ok). För reserver som inte spelar i seriespel gäller följande: Reservens Sverige-poäng enligt SVBF:s hemsida får ej överstiga den högst rankade spelaren i gruppen (undantag: 1. Elit: Inga begränsningar, 2. Serier där högst rankade spelare har mellan 0 och 5 Sverige-poäng, får reserven ha max 5 Sverige-poäng.)
  • Damer får inte spela som reserver i herrserierna och herrar får inte spela som reserver i damserierna.

Nytt fr.o.m. VT22: När ett lag tar in en reserv erhålls full poäng i upp till två veckor per 5-veckorsperiod. Tar laget in reserv en tredje gång under samma 5-veckorsperiod erhålls istället halva poängen i seriespelstabellen (detta gäller även om laget som har reserv vinner en match på WO).

Ny hantering på seriespelslappen (fr.o.m. 14/2)
Från och med period 2 VT22 (start 14/2) ska reserverna noteras med siffror istället för kryss. Vid första reservtillfället skriver man ”1”, andra tillfället ”2” osv. På så sätt blir det lättare för alla att följa hur många gånger de olika lagen har haft reserv. Det är upp till spelarna i seriespelsgruppen att hålla reda på att det blir rätt. Om något lag skulle ha reserv tre ggr eller fler och vi missat att dra halv poäng, meddela oss på info@gbcbeach.com.

På baksidan av seriespelslappen ska den som tar in reserv fylla i datum, vem som reservar, vem personen ersätter och vilken serie alt. antal ranking reserven har. Detta ska underlätta för de andra i seriespelsgruppen att kunna ha koll på vilka som faktiskt reservar i deras serie.

Vad händer om någon tar in en felaktig reserv?
Skulle en felaktig reserv tas in i någon serie och detta uppdagas blir det WO i de matcher som spelats med den felaktiga reserven. OBS! När ett fel upptäcks måste detta meddelas till info@gbcbeach.com direkt. Ett sådant klagomål ska inte kunna användas i efterhand för att själv skaffa sig själv en bättre placering genom att dra bort poäng från någon annan.

Om en reserv, trots att den är godkänd enligt §1.5, ändå anses vara på en orimligt hög nivå i förhållande till gruppens nivå kan detta överklagas. (Exempel på detta är om en spelare tidigare varit på elitnivå och inte längre är aktiv i GBC:s seriespel eller har någon Sverige-ranking. Då är det möjligt att ifrågasätta om denne spelaren ska vara reserv för en lägre serie.) Överklagan skickas då till GBC Kansli, info@gbcbeach.com. Om kansliet anser att det är en orimlig reserv får laget halva poäng enligt vanliga reservregler istället för fulla poäng. Överklagan och poängavdragen ska göras snarast efter spelade matcher. 

Alla uppmanas självklart att sköta reservreglerna på ett schysst sätt och inte använda detta som ett sätt att få en bättre placering i gruppen.

Seriespelsreglerna i sin helhet hittar du HÄR

 

/GBC Kansli