Boka bana
Bli medlem

Seriespelsregler

Allmänt

Deltagande
Genom att anmäla sig förbinder man sig att närvara på alla terminens omgångar alt. lösa reservspelare eller helt reservlag så att motståndarlagen alltid får spela sina matcher. Rena reservlag bör men måste inte hålla samma klass som övriga lag i aktuell serie. Seriespelet är uppdelat i 5-veckorsperioder. Efter varje period utses vinnare och förlorare i gruppen som förflyttas upp och ned i tabellen enligt texten längre ner i reglerna.

Gruppindelning/ranking
GBC har ett internt rankingsystem som i huvudsak är baserat på varje enskild individs resultat i seriespelet. Alla lag sorteras efter serie och position i serien. För delade serier (A & B) placeras lagen efter position och sedan grupp (#1 i A, #1 i B, #2 i A, #2 i B osv.). Har du inte spelat seriespel utan enbart tränat torsdagsträning, då har du fått en ranking baserat på snittet av rankingen i din träningsgrupp. Är du ny inom beachvolley börjar du på ranking 0 och får chansen att spela upp dig under terminen. Är ni två partners med olika ranking får ni en snittranking med fördel den person som har den högre rankingen. Din ranking baseras alltid på ditt senaste resultat. För varje termin du har uppehåll dras en mindre poängsats av från din totala ranking. Eftersom det bara är ett mindre avdrag som görs för varje termin man missar seriespelet finns inte heller någon möjlighet att ”frysa” sina poäng p.g.a. graviditet eller skada.

Oavsett vilken serie ni spelade i föregående termin så baseras rankingen på vilka och hur många som anmäler sig terminen efter. Säg att det är dubbelt så många elitspelare som anmäler sig terminen efter, då flyttas alla lag ner nåt steg. Samma sak gäller åt andra hållet om färre lag i toppen anmäler sig, så flyttas alla lag upp ett snäpp. Därför finns det inga garantier på vilken serie man kommer att hamna i oavsett om man vunnit eller förlorat en serie föregående termin, men rankingen man blir tilldelad speglar denna vinst eller förlust.

När alla lag är sorterade på GBC-ranking används även SVBF-rankning för att avgöra vilka spelare som hamnar i Elitserien eller Serie 1. Denna extra sortering görs alltså bara i dessa två serier och inte i serie 2 och nedåt.

Vi går igenom samtliga kommentarer men det ska vara av särskilda skäl vi väljer att flytta ett lag och frångå rankingen. Det är inte möjligt att överklaga placeringen i seriespelet när listorna publicerats på hemsidan. Vid tveksamheter överläggs beslut av Tävlingsledningen.

Anmälan
Anmälan ska genomföras via hemsidan enligt instruktioner för aktuell termin och träningsform. I seriespelet ska båda spelare anmäla sig individuellt och i anmälan ange för- och efternamn på sin spelpartner i kommentaren till anmälan. Har din partner ett väldigt vanligt namn bör du även ange födelsedata, så att vi vet vilken medlem som är din partner. Är anmälan beroende av i vilken serie/vilken tid man kan spela ska detta skrivas in som ett krav i anmälan för att laget ska ha rätt till återbetalning av seriespelsavgiften om dag/tid inte kan lösas. Betalning görs i samband med anmälan på hemsidan och denna ska vara genomförd inom föreskriven tid för att anmälan ska vara godkänd.

Avanmälan
Då seriespelet är beroende av att alla grupper är kompletta är det lagets ansvar att täcka upp platsen för den angivna perioden om laget inte själv har möjlighet att spela. Har man angivit särskilda omständigheter för att anmälan ska räknas och dessa inte uppfylls betalas seriespelsavgiften åter. Klubben åtar sig inte att återbetala seriespelsavgiften när seriespelsgrupperna har publicerats på hemsidan.

Naturligtvis försöker vi tillsammans ordna ersättande lag om ett lag av särskilda omständigheter måste lämna seriespelet.

Partnerbyte
Skulle laget behöva byta ut ena spelaren under pågående termin ska detta meddelas inför gruppen och formuläret ”Partnerbyte” ska fyllas i innan ny spelperiod har påbörjats (helst direkt efter sista spelade omgången, men absolut innan första matchen i första omgången i nästa period har spelats). Vid spelarbyten för en hel spelperiod måste den nya spelaren vara medlem i GBC. Det finns inga restriktioner kring SVBF-rankning vid ett sådant partnerbyte men självklart så måste bytet anses vara rimligt. OBS! Reserv som spelar en hel period istället för en ordinarie anmäld spelare erhåller ingen GBC-ranking för inhoppet. Det är enbart ordinarie anmälda spelare i seriespelet som får GBC-ranking för sina placeringar. Till formuläret Partnerbyte

Följande är inte tillåtet vid partnerbyten:
– Att byta spelpartner under en pågående spelperiod (OBS! Visst undantag kan göras vid skada i början på ny spelperiod, läkarintyg krävs).
– Att byta spelpartner en period för att sen som utbytt ordinarie spelare hoppa in i ett annat lag som behöver göra ett partnerbyte i annan serie.
– Att byta spelpartner med varandra inom två lag (alltså att två anmälda lag byter spelpartner med varandra under pågående termin).
– Att som inbytt reserv, ny partner, för hel period reserva i lägre serier än den man själv spelar i den aktuella perioden.
– Att finnas med i tabellen för seriespel på två ställen samtidigt (Alltså att vara anmäld till en serie och sen skriva in sig som ordinarie partner med någon annan i en annan serie).

Upplägg
Alla seriespelsgrupper fungerar inte riktigt på samma sätt. I Elitserien och serie 1 till 4 (Dam/Herr) spelas bara matcher. I övriga seriespelsgrupper ingår tränarledd träningstid, en timma innan matcherna.

Vi förbehåller oss rätten att flytta träningstid eller träningsdag vid större företagsevent.

Upp- och nedgång
Generellt sett gäller det att det lag som vinner en grupp går upp en grupp, medan det lag som förlorar en grupp går ned en grupp. Det är upp till varje enskilt lag att ta reda på vad som gäller till nästkommande 5-veckorsperiod.

Ett undantag från upp- och nedgångsreglen gäller klubbens WT-spelare som har två lagplatser i elitserien som de turas om att spela på. De två platserna i dam- respektive herrserien är garantiplatser vilket innebär att de inte kan falla ur Elitserien. WT-lagen kan/kommer bytas ut inför varje ny 5-veckorsperiod. Anledningen till deras garantiplatser är att klubben vill underlätta för våra internationellt satsande spelare när de reser iväg på träningsläger och tävlingar på annan ort.

Principen att ett lag går upp och ett ned gäller naturligtvis inte i Elitserien och i lägsta serierna. Den gäller inte heller gruppen ovanför serien som delas i A- och B-grupper. Här går de två lägst placerade lag ned till varsin grupp. De som kom näst sist (position 5) går till grupp A. De som kom sist (position 6) går till grupp B.

Nergång från A&B- till A&B-grupp:
Man går ner en grupp och växlar från A till B och från B till A. Finns det ingen grupp under, växlar de sista lagen i grupp A resp. grupp B plats med varandra.

Nergång från A&B-grupp till vanlig grupp:
De sista lagen i grupp A resp. grupp B går ner till gruppen under. Finns det ingen grupp under, växlar de sista lagen i grupp A resp. grupp B plats med varandra.

Uppgång från A&B-grupp till vanlig grupp:
Det bästa laget i resp. A och B går till gruppen ovanför.

Uppgång från A&B- till A&B-grupp:
Man går rakt upp från A till A och från B till B.

Uppgång från vanlig grupp till A&B-grupp:
Det lag som vann gruppen går upp till grupp B och det lag som kom tvåa går till grupp A.

series_rules 

Grön pil visar hur vinnarna går och röd pil hur förlorarna går.

Spelupplägg

§1.1 Matchupplägg

Grupper som har 1 timmes speltid spelar 2 matcher om 2 set till 17.

Grupper som har 1,5 timmar speltid spelar 2 matcher om 2 set till 21. De första 10 minuterna är avsatta för uppvärmning.

Grupper som har 2 timmar speltid spelas bäst av 3 set (21,21,15). De första 10 minuterna är avsatta för uppvärmning.

I samtliga grupper måste man minst vinna med 2 bollar i varje set. Skulle tiden ta slut vinner laget som leder när tiden är ute. Det lag som först ser att det återstår 1 minut av tiden ropar ut ”2 bollar kvar!” till övriga gruppen. Det får aldrig sluta oavgjort i ett set.

Matchen som står överst i spelschemat spelas på den första banan (banan med med lägst nummer), andra matchen på andra banan och tredje matchen på tredje banan.

§1.2 Matchtid

Grupper som har 1 timmes speltid spelar 2 matcher om 30 min per match. Träningstiden innan matcherna sätter igång är uppvärmning.

Grupper som har 1,5 timmar speltid spelar 2 matcher om 40 min per match. De första 10 minuterna är avsatta för uppvärmning på gruppens tre banor.

Grupper som har 2 timmar speltid spelar 2 matcher om 55 min per match. De första 10 minuterna är avsatta för uppvärmning.

För lag som har 10 minuters uppvärmning är det viktigt att uppvärmningen inte stör andra närliggande bokningar. Vill ni värma mera rekommenderas löpning i sanden innan ni får tillgång till banorna.

För samtliga grupper gäller att man inte startar ett nytt set om det återstår 5 minuter eller mindre av speltiden för matchen.

§1.3 Resultat

Varje vunnet set ger en poäng i seriespelstabellen. Alla serier spelar två set utom elitserien som även spelar ett tredje och avgörande set, om tiden räcker till.

Gruppen ansvarar gemensamt för att resultatlistan tas med till spelplatsen, yttersta ansvaret ligger på ”förtroendelaget” (det står markerat på listan vilket lag det är). Det lag som vinner det sist spelade setet ansvarar för att fylla i matchens resultat. Det lag som sist fyller i ett resultat i listan har ansvaret att återföra listan till receptionen. Om något resultat är felaktigt eller ej ifyllt ska det påpekas via mejl till info@gbcbeach.com senast sista speldagen för aktuell grupp och spelperiod (dvs. sista kvällen gruppen spelar för perioden).

§1.4 Walk over

WO för set 1 gäller om ett lag inte är spelklart 5 minuter efter matchstart.

WO för set 2 gäller om ett lag inte är spelklart 10 minuter efter matchstart.

WO för hela matchen gäller om ett lag inte kan spela sin match.

Vid WO får vinnaren 6-0 per set i resultat om WO-laget har fixat ett reservlag som spelar istället. Finns inget reservlag på plats för att ersätta WO-laget får vinnande lag istället 10-0 per set i resultat.

§1.5 Reserver

Varje lag är skyldiga att skaffa reserver till träningar och matcher för varje spelare i laget som är borta.

En reserv som hoppar in enstaka matcher behöver inte vara medlem i GBC (om partnerbyte för hel 5-veckorsperiod ska göras måste dock spelaren vara medlem i GBC, se avsnittet om ”Partnerbyte”).

Det lag som startar en match måste fullfölja matchen. Det är alltså inte tillåtet att byta spelare eller lag mellan två set i en match.

Reserver får hämtas från seriespelsgrupper parallellt eller under (över är inte ok). För reserver som inte spelar i seriespel gäller följande: Reservens Sverige-poäng enligt SVBF:s hemsida får ej överstiga den högst rankade spelaren i gruppen. Till denna regel finns två undantag:

1. Elitserien: Inga begränsningar i ranking

2. Serier där högst rankade spelare har mellan 0 och 5 Sverige-poäng, får reserven ha max 5 Sverige-poäng.

Damer får inte spela som reserver i herrserierna och herrar får inte spela som reserver i damserierna.

Ang. poängavdrag vid reserv: När ett lag tar in en reserv erhålls full poäng i upp till två veckor per 5-veckorsperiod. Tar laget in reserv en tredje gång under samma 5-veckorsperiod erhålls istället halva poängen i seriespelstabellen (detta gäller även om laget som har reserv vinner en match på WO). På seriespelslappen noteras reserverna numera med siffror istället för kryss. Vid första reservtillfället skriver man ”1”, andra tillfället ”2” osv. På så sätt blir det lättare för alla att följa hur många gånger de olika lagen har haft reserv. Det är upp till spelarna i seriespelsgruppen att hålla reda på att det blir rätt. Om något lag skulle ha reserv tre ggr eller fler och vi missat att dra halv poäng, meddela oss på info@gbcbeach.com. På baksidan av seriespelslappen ska den som tar in reserv fylla i datum, vem som reservar, vem personen ersätter och vilken serie alt. antal ranking reserven har. Detta ska underlätta för de andra i seriespelsgruppen att kunna ha koll på vilka som faktiskt reservar i deras serie.

Skulle en felaktig reserv tas in i någon serie och detta uppdagas blir det WO i de matcher som spelats med den felaktiga reserven. OBS! När ett fel upptäcks måste detta meddelas till info@gbcbeach.com direkt. Ett sådant klagomål ska inte kunna användas i efterhand för att själv skaffa sig själv en bättre placering genom att dra bort poäng från någon annan.

Om en reserv, trots att den är godkänd enligt §1.5, ändå anses vara på en orimligt hög nivå i förhållande till gruppens nivå bör detta tas upp med laget/gruppen direkt på plats (protest till kansliet är inte längre möjlig från 25/3-2024). Det är seriespelsgruppen som tillsammans får besluta om reserven var OK eller inte. Om det är så att reserven anses vara icke godkänd av gruppen ska kansliet meddelas snarast så att resultaten uppdateras i tabellen (laget som tog in en orimlig reserv får då halv poäng). Notera att detta måste ske direkt efter spelade matcher och resultatet måste skickas in till kansliet innan nästa match i serien spelas (undantag sista omgången, då måste resultatet skickas in innan vi uppdaterar seriespelet).

Alla uppmanas självklart att sköta reservreglerna på ett schysst sätt och inte använda detta som ett sätt att få en bättre placering i gruppen.

§1.6 Ranking

Efter varje seriespelsomgång rankas respektive lag efter placering enligt nedanstående kriterier.

För alla grupper som spelar 3 set rankas lagen på följande sätt:

Poäng

Vunna matcher

Diff

Vunna bollar

Inbördes möten

(Dessa regler gäller oavsett vad som står i resultattabellen för seriespelet)

För alla grupper som spelar 2 set rankas lagen på följande sätt:

Poäng

Diff

Vunna matcher

Vunna bollar

Inbördes möten

(Dessa regler gäller oavsett vad som står i resultattabellen för seriespelet)

Spelregler

§2.1 Regler

Svenska volleybollförbundets regler gäller i allt som inte omfattas av texten på denna sida. Är ni tveksamma, fråga en av tränarna eller spela om bollen.

§2.2 Servemottag

I GBC:s seriespel får man aldrig ta servemottag med fingerslag då bedömningen på detta är för svår utan domare.

§2.3 Inne eller ute

Linjerna ska ligga i rätt position före varje boll påbörjas. Bollmärket avgör om bollen är inne eller ute. Har linjen förflyttats märkbart under spelsekvensen, lägg rätt linjen. Är det minsta av bollmärket på eller innanför linjen är bollen inne. Denna regeltillämpning används för att det är svårt att avgöra om bollen tog linjen eller inte utan domare.

§2.4 Lottning

Innan matchen sätter igång lottar lagen om vilket lag som får välja sida/serverätt. Sten/Sax/Påse rekommenderas. Det lag som inte väljer i första set, väljer i andra. I de serier/matcher som spelar ett 3:e set är det ny lottning innan detta sätter igång.

§2.5 Serve

Serve sker när alla spelare står på plats och är redo. Man får inte skymma motspelarnas synfält så att de inte ser servaren.

§2.6 Sidbyte

Set till 17 – Vid var tionde poäng

Set till 21 – Vid var sjunde poäng

Set till 15 – Vid var femte poäng

§2.7 Time-out

Då matchtiden är begränsad har vi endast teknisk time-out i elitserien och där i de första två seten till 21. I övrigt finns ingen time-out. Paus för dricka får endast ske mellan seten och i elitseriens tekniska time-out.

Ett urval från övriga regler i beachvolleyboll:

Spelare får vara över på motståndarens planhalva förutsatt att man inte stör motståndarlaget.

Spelare får röra nätstolpe och linor.

Spelare får inte röra nät eller antenner om bollen är nära situationen.

En blocktouch räknas som ett tillslag.

Övrigt

Då gruppen själva dömer är det upp till gruppen vilken nivå som gäller för fingerslagsbedömning.

Fråga gärna en av tränarna eller spela om bollen om ni skulle vara osäkra på en poäng.