Boka bana
Bli medlem

Resultat av medlemsundersökningen

En medlemsundersökning genomfördes hösten 2021 med syfte att ta tempen på verksamheten och undersöka vad GBC medlemmar tycker är viktigt och önskar att klubben satsar på härnäst långsiktigt. Vårt Beach Center har vi byggt och nu drivit i över 10 år. Vad ska vi fokusera på nu?

Det var 459 av 1664 medlemmar som valde att svara på undersökningen, tack alla  som tog sig tid, din input är värdefull!

De flesta trivs bra med klubben och tycker att det är härligt att träna hos oss. Syftet med träningen för de flesta är att bli bättre, följt av att få motion. Majoriteten av de tillfrågade  är nöjda med klubbens satsningar under de senaste åren. Vid frågan om vad man önskar att föreningen primärt satsar på 5-10 år framåt, tycker ni att motion ska prioriteras, följt av juniorverksamheten och elitverksamheten.

Era svar gör att vi kan göra en redan bra verksamhet ännu bättre. Vi kommer att jobba vidare med de olika områden som ni tycker är viktiga. Några av era önskemål är redan uppfyllda  som till exempel fler utebanor. Under 2022 byggdes fyra stycken nya utomhusbanor och på årsmötet i november var den nygamla motionen om belysning uppe till diskussion om möjliga uppdateringar.

Här är några axplock från era kommentarer om klubbkänslan:
“Trevligt häng, bra community”…. “Gött häng, bra planer, god mat”… “Jag älskar GBC”…“Gemensamt”…  “Trevlig gemenskap och jäkligt kul motionsform”… “Rolig sport, härliga människor”…. “Många banor, bra träningsmöjligheter” … “Glädje och trivsel”

På frågan på vilket sätt är du nöjd eller missnöjd med satsningarna fick vi både ris och ros:
“ Kul att klubben satsar på sina spelare och på lokalen” … “Det känns som mycket är på gång och gör saker bättre” … “Bra träning för barnen” … “Kul att det anordnas tävlingar på hög nivå”…”Märks att klubben satsar”

“Elitspåret är för oseriöst, och jag förstår inte grupputtagningarna alltid” … “Pengarna som finns i klubben satsas på utvalda, enstaka personer”… “För mycket fokus på elit medans vanliga medlemmar får stå tillbaka”… “Det behöver satsas mycket mer på barn och ungdomsdelen”

Vill du ta del av hela resultatet från undersökningen se HÄR….

GBC styrelse tar med detta resultat både som underlag i arbetet med att staka ut GBC:s nästa långsiktiga vision samt fortsatt utveckling av verksamheten. Uppföljande aktiviteter planeras för att bjuda in medlemmar att fortsätta komma med input.

Ett stort tack till er alla som svarade på enkäten!

 

/GBC:s Styrelse