Boka bana
Bli medlem

Valberedning

Valberedningen för verksamhetsår 2021/2022:

  • Elin Westin – Ordförande
  • Alexander Herrmann
  • Gustav Lösnitz

valberedningen@gbcbeach.com

Valberedningens uppgift är att förbereda förslag på kandidater till nästkommande års styrelse. Är du intresserad att engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen eller någon i nuvarande styrelse! Styrelsen väljs av GBC medlemmar på årsmötet som vanligtvis hålls i november varje år.