Boka bana
Bli medlem

Valberedning

Valberedningen för verksamhetsår 2023/2024:

  • Tunde Fazekas (ordförande?)
  • Patrick Tilly
  • Bahrija Becovic

 

Kontakt: valberedningen@gbcbeach.com

Vad gör valberedningen?
Valberedningens uppgift är att bereda valet av styrelse och revisorer på GBCs årsmöte genom att nominera personer. Det innebär att vara medlemmarnas ögon och öron under året och undersöka hur väl styrelsens arbete fungerar. Valberedningen ska ställa sig frågor som: Driver styrelsen de frågor som medlemmarna vill? Hur fungerar samarbetet inom styrelsen som grupp och med personal i verksamheten? Har styrelsen och revisorer medlemmarnas förtroende? Därför är det önskvärt att personerna i valberedningen är delaktiga i verksamheten så att de ”har örat mot rälsen” och hör vad som pågår och vad medlemmar tycker. Till exempel genom att träna i verksamheten, vara tränare, vara funktionär på event eller annat.

Valberedningen ska arbeta självständigt och lyder direkt under medlemmarna. Valberedningens arbete styrs av GBC stadgar. Där anges till exempel när inför ett årsmöte som valberedningen ska begära in förslag på kandidater från medlemmar och när valberedningens förslag på nominerade ska publiceras på hemsidan. Ibland är det svårt att hitta kandidater som kan och vill engagera sig ideellt, ibland inkommer det fler kandidater än det finns platser. Det är valberedningens uppgift att prata med kandidater, ta referenser och lyssna in för att skapa sig en bild av vilka kandidater valberedningen anser tillsammans skapar den bästa sammansättningen av styrelse. Styrelsens sammansättning bör representera mångfalden av medlemmar, till exempel kön, ålder, spelarnivå osv. En mix av kompetenser är värdefullt såsom informationshantering, ekonomi, sportslig erfarenhet, strategiskt arbete osv.

Valberedningens roll är strategiskt viktig. För den oinsatte medlemmen är det en trygghet på årsmötet att valberedningen har berett valen genom sitt förarbete och sedan nominerat personer utifrån aktuella behov i föreningen. På årsmötet presenterar valberedningen sina nominerade kandidater inför val av respektive post. Om årsmötet har andra förslag presenteras dom och sedan är det årsmötet det vill säga medlemmarna som väljer. På årsmötet väljs också personerna i valberedningen som då får i uppgift att göra samma arbete kommande år.

Sammanfattningsvis kan man säga att valberedningen fungerar som en extra kvalitetskontroll för GBC:s verksamhet med medlemmarnas perspektiv.

 

Är du intresserad att engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen eller någon i nuvarande styrelse! Styrelsen väljs av GBC:s medlemmar på årsmötet som vanligtvis hålls i november varje år.