Boka bana
Bli medlem

Träningsregler

Träningsgrupperna i klubben är uppdelade i olika segment och i tre olika inriktningar.

Elit – Dessa grupper är till för spelare med stora sportsliga mål och ambitioner att spela på nationell och/eller internationell elitnivå.

Utmanare – Detta är grupperna under Elit, seniorer och juniorer, som på sikt ska slåss om en plats i en Elitgrupp. Även denna nivå är till för spelare med stora sportsliga mål och ambitioner att spela på nationell och/eller internationell elitnivå på sikt.

Motionär – Grupperna Torsdagsträning, Lördagsträning, Juniorträning och Nybörjarträning är vår motionärslinje för spelare på alla olika nivåer under Elit/Utmanare.

Anmälan

Anmälan ska genomföras via hemsidan enligt instruktioner för aktuell termin och träningsform. Både anmälan och betalning via hemsidan ska vara genomförd inom föreskriven tid för att anmälan ska vara godkänd.

Avanmälan

Om man tränar i motionärsspåret och inte har möjlighet att slutföra den termin man betalat för kan man få en del av träningsavgiften återbetald. Tränar man i elit/utmanar-linjen är det endast i undantagsfall träningsavgifter betalas tillbaka.

Har man betalt in hela beloppet vid anmälan (dvs. inte Autogiro) gäller följande:
Beloppet man kan få till baka är: (Pris för gruppen) / (Antal 5-veckorsperioder) x (Hela perioder kvar på terminen)

Måste man dra tillbaka sin anmälan innan terminen startar, men efter grupperna publiceras på hemsidan, tas en administrativ avgift ut, motsvarande en 5-veckorsperiod.

Tar man tillbaka anmälan innan grupperna publiceras får man tillbaka all inbetald träningsavgift.

Vid betalning via Autogiro gäller följande:
Avanmälan måste ske senast den 17:e i månaden för att nästa dragning inte ska göras. Anledningen till detta är att vi ska hinna stoppa autogirot innan nästa dragning skickas till banken.

OBS! Medlemsavgiften ingår inte i träningsavgiften och betalas inte tillbaka.

Vi förbehåller oss rätten att flytta träningstid eller träningsdag vid större företagsevents