Boka bana
Bli medlem

Träningsregler

Träningsgrupperna i klubben är uppdelade i olika segment och i tre olika inriktningar.

Elit – Dessa grupper är till för spelare med stora sportsliga mål och ambitioner att spela på nationell och/eller internationell elitnivå.

Utmanare – Detta är grupperna under Elit, seniorer och juniorer, som på sikt ska slåss om en plats i en Elit. Även denna nivå är till för spelare med stora sportsliga mål och ambitioner att spela på nationell och/eller internationell elitnivå på sikt.

Motionär – Grupperna Onsdagsträning (Mixed), Torsdagsträning, Lördagsträning, Juniorträning, Nybörjar-/Fortsättningsträning är vår motionärslinje för spelare på alla olika nivåer under Utmanare.

Anmälan

Anmälan ska genomföras via hemsidan enligt instruktioner för aktuell termin och träningsform. Både anmälan och betalning via hemsidan ska vara genomförd inom föreskriven tid för att anmälan ska vara godkänd.

Avanmälan

I regel är anmälan bindande. Om man tränar i motionärsspåret och av någon anledning inte har möjlighet att slutföra terminen kan man dock i undantagsfall få en del av träningsavgiften återbetald. Om du anser dig ha en skälig anledning till avanmälan mejla till info@gbcbeach.com.

Måste man dra tillbaka sin anmälan innan terminen startar, men efter grupperna publiceras på hemsidan, tas en administrativ avgift ut, motsvarande en 5-veckorsperiod.

Tar man tillbaka anmälan innan grupperna publiceras får man tillbaka all inbetald träningsavgift.

Vid betalning via Autogiro gäller följande:
Avanmälan måste ske senast den 17:e i månaden för att nästa dragning inte ska göras. Anledningen till detta är att vi ska hinna stoppa autogirot innan nästa dragning skickas till banken.

OBS! Medlemsavgiften ingår inte i träningsavgiften och betalas inte tillbaka. Alla som är med i träningsgrupp måste också vara medlem i föreningen.

Vi förbehåller oss rätten att flytta träningstid eller träningsdag vid större event.

Indelning av träningsgrupper

Att sätta grupper är en svår uppgift. Vi går igenom samtliga kommentarer och försöker ta hänsyn till de önskemål som finns samtidigt som det är viktigt att få en jämn nivå i grupperna. Vidare ska tiderna synkas med tränarnas egna träningstider, vilket innebär att det är en hel del att ta hänsyn till. Även om vi försöker kan vi inte uppfylla allas önskemål till 100% då det är många parametrar och faktorer som spelar in, men då vi gjort grupperna med noga omtanke så önskar vi att du respekterar den grupp du blivit tilldelad.

Så här går gruppindelningen till:
GBC har ett internt rankingsystem som i huvudsak är baserat på varje enskild individs resultat i seriespelet. Rankingsystemet tar hänsyn till din spelhistorik flera år tillbaka och även om du haft uppehåll någon eller några terminer. Har du inte spelat seriespel utan enbart tränat i  torsdagsträning, då får du en ranking baserat på snittet av rankingen i din träningsgrupp. Är du ny i klubben tar vi i första hand hänsyn till de tidigare meriter du angett i kommentaren.

Vill du veta mer om hur rankingsystemet fungerar kan du läsa mer under Seriespelsregler.

Även om vi har ett rankingsystem så går vi fortfarande igenom samtliga kommentarer och försöker matcha önskemålen så gott vi kan utan att frångå rankingsystemet allt för mycket.

Hur får jag en bättre ranking?
Det lättaste sättet, och det vi rekommenderar, är att du anmäler dig till seriespelet och spelar upp dig och din ranking.

Hur fördelas tiderna på Torsdagsträningarna?
De spelare med bäst ranking har förtur på tiderna 18.00-19.30 och 19.30-21.00. Har du fått den sena tiden 21.00-22.30 beror detta på att du ligger i den lägre nivåskaran av samtliga anmälda för terminen.

Jag anser att jag hamnat i helt fel grupp
Har du hamnat i helt fel grupp kommer vi försöka justera detta under terminen. De första veckorna av terminen ser tränarna över grupperna och tar hjälpa av varandra om det är någon som verkligen behöver byta grupp. Beslutet om flytt tas av din tränare tillsammans med vår huvudtränare och GBC kansli. Om du mot förmodan är missnöjd med din grupp, prata alltså med din tränare.

 

Ordningsregler

  • Som deltagare i vår träningsverksamhet är du en del av en träningsgrupp. För att det ska bli så bra träning som möjligt tänk på att respektera din tränare och dina medspelare.
  • Betala alltid i receptionen innan spel/träning, oavsett om du är sen. Det är inte tillåtet att nyttja en ledig bana som ej betalats bara för att den är ledig. Ska du bolla, spela eller träna ska du boka och betala i receptionen.
  • Du ansvarar för att banan, inkl. friområdet runt banan, är rensad från lösa föremål (så som krattor, pallar osv.) innan du börjar spela/träna.
  • Samla ihop bollarna efter spel/träning. Alla som nyttjat banan är likvärdigt ansvariga för att detta sköts.
  • Kratta banan sista 5 min av spel/träning. Fokusera på att dra in sand från friområdet utanför banan och in på banan.
  • Om ni använder material till träningen (så som pallar och mätstickor m.m.) ska dessa ställas tillbaka på sin plats efter avslutad träning.
  • Borttappade värdesaker lämnas till receptionen. Kläder m.m. läggs i den gröna tunnan vid ingången till Ipanema.