Boka bana
Bli medlem

Vill du engagera dig i styrelsen?

Varje år väljs en valberedning som har som uppgift att förbereda ett förslag på kandidater till nästkommande års styrelse. Är du intresserad att engagera dig i styrelsen? Kontakta valberedningen eller någon i nuvarande styrelse! Styrelsen väljs av GBC-medlemmar på årsmötet som vanligtvis hålls i november varje år.

Valberedningen för verksamhetsår 2022/2023:

  • Alexander Qvarnström (ordförande)
  • Jemima Hermansson
  • Tünde FazekasKontakta valberedningen här: valberedningen@gbcbeach.com

Nuvarande styrelse 2022/2023

Här kan du läsa mer om klubbens styrelse:
https://gbcbeach.com/klubben/styrelsen

 

/GBC Kansli