Boka bana
Bli medlem

Seriespel VT22 – måndag/tisdag

Under hösten har vi haft ute en seriespelsundersökning för att ta reda på vad spelarna i serie Elit till 5 tycker om det upplägg som har varit under Corona, dvs. att alla dessa serier har fått spela match istället för att ha träning plus match, samt den specialregel som inneburit att man inte fick något poängavdrag om man hade reserv. I denna artikel presenterar vi resultaten och vad som kommer att gälla i seriespelet från och med VT22.

Resultatet av undersökningen var väldigt tydligt i de flesta serier. Totalt svarade 59 procent av alla som spelar i serierna på undersökningen, vilket är en relativt hög svarsfrekvens. Av de svarande tillhörde de flesta serie 4 (28 svarande) och serie 5 (27 svarande) jämfört med 11-12 svarande i övriga serier. Av de kommentarer vi fick i undersökningen var det mest frågor kring de sena seriespelstiderna och priset för det ändrade upplägget. Längre ner i denna artikel kan du läsa mer om dessa två. 

Nedan ser du den procentuella fördelningen av de som vill ha tillbaka upplägget med träning plus match i de olika serierna.

Elit: 0%
Serie 1: 8%
Serie 2: 8%
Serie 3: 9%
Serie 4: 25%
Serie 5: 56%

Resultatet av reservregeln ser du i diagrammet nedan:

Slutsatsen som vi har dragit och som även kommer att bli gällande för seriespelet från och med VT22 är som följer, samma gäller för både dam och herr. 

Elitserien: Matcher 2 h
Serie 1-4: Matcher i 1,5 h
Serie 5: Träning 1 h + match 1 h

När det gäller reservregeln så kommer vi till viss del att behålla “Corona-reservregeln”, dvs att man inte får halv poäng vid reserv, men vi kommer att införa en begränsning. Inom varje 5-veckorsperiod kommer man att kunna ta in reserv två gånger utan poängavdrag, men tar man in reserv en tredje gång så blir det halv poäng. Det blir upp till varje seriespelsgrupp att hålla reda på detta och meddela om oss om det blir poängavdrag. 

Förklaring till priset
Under terminens gång har vi fått några frågor kring varför priset inte ändras då man spelar 1,5 h istället för 2 h och svaret är helt enkelt att kostnaden blir densamma för de olika uppläggen. Vid bara matcher går det åt 4,5 bantimmar och när vi kör upplägget med träning och spel går det bara åt 4 bantimmar. Den extra halvtimmen som tillkommer i det första upplägget motsvarar således lite drygt kostnaden för tränaren som tillkommer i upplägget med träning och spel. Det är delvis därför upplägget med bara matcher måste vara 1,5 h för samma pris. En sänkning av priset för vissa serier skulle inte funka av flera anledningar. För det första skulle klubben gå back på seriespelet och för det andra är seriespelet rörligt då man går upp och ner var femte vecka, så olika prissättning hade inte fungerat.

Tiderna
När det gäller tiderna för seriespelet så kommer det att bli något annorlunda jämfört med HT21 då serie 5A och 5B numera kommer att ha träning plus match. Som bekant är det sena träningspassen inte så populära, men de måste finnas för att vi ska få  plats med vårt seriespel på ett ekonomiskt försvarbart sätt. För att inte samma personer ska drabbas av dessa sena tider varje termin kommer vi framöver att skifta de sena tiderna HT/VT. De serier som får den senaste tiden HT kommer att få en tidigare tid VT och sen byter det tillbaka inför HT igen. Det preliminära schemat för VT22 är inte klart ännu, men det kommer att uppdateras på anmälningssidan så fort det är klart.  

Anmälan till träningar och seriespel VT22 kommer att öppna inom kort.