Boka bana
Bli medlem

Månadens profil: Ulf Norman

Denna månads profil är ingen mindre än medlem nummer ett i GBC, Ulf Norman. I år firar klubben 30 år och vad passar då bättre än att ta ett snack med klubbens absolut första medlem? Ulf var med och startade GBC 1993 och sedan dess har klubben tagit över NRJ Beachvolleyhall och även projekterat och byggt en aldelles egen hall som vi alla medlemmar nu tillsammans äger. DET är coolt!

Vad var din vision med klubben när du startade GBC för 30 år sedan?
Först och främst så var vi från början ett gäng på ca. 10 pers som ville spela billigare och hallägaren ville att en klubb skulle anordna tävlingar, våra intressen sammanföll. När vi så småningom växte och startade organiserad träningsverksamhet så var min vision att vi skulle utveckla en träningsverksamhet där alla var välkomna och platsade och där ingen blev utslagen pga bristande ambition eller förmåga eller för den delen för ung eller gammal. Jag hade tidigare sett motsatsen som idrottslärare.

Kan du dela med dig av några minnen som har varit särskilt betydelsefulla under din tid som VD?
Jag minns gärna vår första turnering våren -94 då vi med sju medlemmar höll i dåvarande Open för 80-90 lag och dessutom arrangerade en elittävling på Skandiatouren, dåvarande SBT. Jag minns också många sociala aktiviteter som allt från andra stortävlingar, klubbmästerskap, After Beach, samt Halloween och årsmötesfester.

Hur har GBC påverkat samhället eller/och sporten under din tid?
Jag vill tro att vi under åren har tillfört många ett socialt sammanhang och en rolig aktivitet att ägna sig åt. Vi har också fostrat många unga medlemmar till att lära sig en sport de kan ha glädje av hela livet och det ser vi på att vi har många som har varit medlemmar länge. Pga av våra vuxenträningar för nybörjare så har vi också gjort det möjligt för många att lära sig en lagbollsport, många gånger för första gången.

Vilka utmaningar har du haft och hur har föreningen övervunnit dessa på vägen till 30 år?
Tydliga utmaningar var när vi tog över hallen i Högsbo 1999 och med små medel lyckades driva den till att producera överskott. Detta överskott ledde också till en ännu större utmaning i form av bygget av Beach Center 2011. Detta gigantisk projekt innefattade de flesta utmaningar från att driva igenom ett motvilligt bygglov, hålla i upphandling och projektering till att sedan driftsätta hallen och att få alla enheter i byggnaden till att fungera. Utmaning i nutid har naturligtvis varit det två pandemiåren och ett år med elkris där vi har kämpat med en nedbantad bemanning för att inte gå under ekonomiskt.

Hur ser du på GBC:s framtid?
Framför allt så är det viktigt att bibehålla och stärka vår stora breddverksamhet. Om intresset skulle bli tillräckligt stort så skulle vi kanske rent av i samarbete med kommunen kunna bygga ytterligare ett Beach Center i en framtid.

Vilka projekt är du mest stolt över under din tid som VD?
Det måste ju ändå vara bygget och driftsättningen av Beach Center. I efterhand framstår framgången som att hitta ett nålsöga bland tusentals misslyckade scenarier.

Vad har du lärt dig som VD genom de olika utmaningarna?
Tålamod, respekt och beslutsamhet.

Kan du dela med dig av några personliga råd för framtiden?
Att det är viktigt att fatta beslut, inte tveka och uppehålla sig för länge vid alla frågor utan försöka avgöra vad som är mest väsentligt och vad som är nödvändigt. Också att i en stor organisation ständigt arbeta på ödmjukhet och respekt för alla olika individer och att se saker ur flera synvinklar.

Vad är dina drömmar/förväntningar för GBC när klubben firar 50 år?
Jag är fantastiskt nöjd om verksamheten finns kvar med bibehållen omfattning och kvalitet. Vi lever i en föränderlig värld med många utmaningar. Om vi har expanderat och förbättrats ytterligare är det naturligtvis en bonus.