Boka bana
Bli medlem

Höstens Elit och Utmanargrupper – Anmälan öppen

Nu är anmälan för GBC:s nya Elit öppen och vi har även öppnat anmälan för de nya Utmanargrupperna.

HT23 är startskottet för vårt nya upplägg för GBC Elit som innebär en del förändringar jämfört med tidigare års Elitspår. Vårt mål är att göra satsningen mer seriös och långsiktig och genom att fokusera resurserna mer effektivt hoppas vi att kunna få en ännu bättre elit på sikt.

Den första och största förändringen är att Elitspåret, eller snarare de grupperna som ligger under ”Elit”, krymper till antalet. Detta innebär i praktiken att det kommer att finnas som mest tre grupper per kön inom det som nu kallas GBC Elit, två seniorgrupper och en juniorgrupp. Det som tidigare kallades Utmanare har vi valt att behålla samma namn på, men Utmanare kommer inte längre att ligga under Elit. Det innebär i sig ingen större förändring, mer än att Utmanare är en egen ”träningsform” och att seriespelet för seniorgrupperna nu är valbart. Den som kommer med i Utmanare och väljer att spela seriespel får dessutom 500 kr rabatt på anmälan.

Läs mer om nya GBC Elit och tankarna kring ändringen HÄR.

Elit HT23
Utmanare HT23