Boka bana
Bli medlem

Träningar

I GBC är alla barn och ungdomar från 3-20 år varmt välkomna. Det spelar igen roll vad man har för tidigare erfarenheter av beachvolley eller volleyboll eller om man är helt nybörjare, alla är välkomna.

Barn upp till och med 12 år tränar i huvudsak i mixade grupper och ungdomar från 13 år och uppåt tränar i huvudsak flick- och pojkgrupper. Barn som tränat länge kan komma att placeras i flick- och pojkgrupper. Eftersom barn och ungdomar utvecklas olika fort och det är svårt att veta nivån på nya tjejer och killar kommer juniorgrupperna att vara något flytande under terminens gång. Detta innebär att vi kan komma att flytta personer mellan grupperna för att göra dom så bra och jämna som möjligt.

För juniorer upp till 15 år ingår också föräldrars delaktighet i klubbens verksamhet som en nyckel för att kunna samordna roliga och utvecklande aktiviteter för våra barn och unga. Mer information om föräldrarnas roll kommer att delges på ett föräldramöte i början av terminen. Preliminärt önskemål är engagemang vid något event per termin eller i en arrangemangsgrupp som planeras.

Mer information om hur träningarna funkar, hur grupper delas in osv. hittar du på träningssidan. Grupperna som barn och ungdomar anmäler sig till är

  • Volleybompa (3-5 år)
  • Juniorträning (6-20 år)

>>> Till träningssidan