Boka bana
Bli medlem

Psykisk hälsa och ohälsa


Typ: Utbildning & information - online
Plats: Online
Datum: Valfri tidpunkt

SISU Idrottsutbildarna har utbildningar och information för dig som är ledare och/eller medmänniska, som vill lära dig mer om hur man hanterar och bemöter psykisk ohälsa.
Klicka på rubrikerna för att komma till utbildingarna

Ledare som lyssnar – en e-utbildning om psykisk hälsa

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

E-utbildningen Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Den syftar till att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

E-utbildningen erbjuds kostnadsfritt och är öppen för alla att ta del av. Den är uppdelad i fyra delar och tar ca en dryg timme att genomföra i sin helhet. Efter avslutad utbildning finns en länk till en kort utvärderingsenkät. När man har besvarat frågorna finns möjligheten att ladda ner och skriva ut ett diplom.

Innehållet i utbildningen är utvecklat i samråd med Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och sakkunniga, samt i dialog med berörda ideella organisationer och ungdomar.

STEG FÖR LIVET

På denna sida kan du få mer info om suicidprevention, och vad du som medmänniska kan göra när någon mår psykiskt dåligt.

UPP UPP – VI LYFTER

#ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

Till anmälan