Boka bana
Bli medlem

Grundutbildning för föreningsledare


Typ: Utbildning
Plats: Göteborg, RF-SISUs lokaler, Mejerigatan 1, Kallebäck
Datum: 17.00-20-00

Detta är en utbildning genom RF-SISU

Grundutbildning för föreningsledare – Framtidens organisationsledare – 14-25 år, Göteborg

Innehåll:
Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Läs mer genom att klicka på anmälan

Till anmälan