Boka bana
Bli medlem

Tränarinformation VT22

Nedan följer viktig information till dig som ska vara tränare VT-22. Ytterligare information, formulär, reservtränarlistor m.m. som gäller tränare hittar du under ”Tränare” på hemsidan: https://gbcbeach.com/tranare 

Ditt uppdrag som tränare

I ditt uppdrag som tränare är du ansiktet utåt för klubben och du är den närmsta kontakt medlemmarna har med klubben. Du är en person som våra medlemmar ser upp till och lyssnar på! I ditt uppdrag ingår därför inte enbart att ta dig ut till banan och genomföra övningar utan du är en representant för klubben och dess värderingar. Du är också klubbens närmsta och bästa informationskanal ut till våra medlemmar. 


Detta ingår i din roll som tränare: 

 • Planera och engagerat genomföra träningar – du är där för de som tränar
 • Vara aktiv, ge feedback, skapa bra övningar och se till att spelarna har kul och utvecklas!
 • Hålla dig uppdaterad om vad som händer i klubben och informera din/dina grupper löpande under terminen kring vad som händer i klubben
 • Samarbeta med andra tränare och hjälpas åt inom klubben
 • Att ha hög närvaro och ordna med en lämplig reserv om du skulle ha förhinder

För att det enkelt och tydligt ska synas vem som är tränare ska tränartröja alltid bäras då tränaruppdraget utförs, oavsett om du har din egen grupp eller ställer upp som reservtränare. Skulle du ha glömt din tränartröja så kan du låna en i receptionen för ditt tränarpass. Denna måste dock lämnas tillbaka efter avslutad träning, så att vi kan tvätta den och låna ut nästa gång någon annan glömmer. Är du ny tränare och inte har en tränartröja, mejla info@gbcbeach.com så löser vi en tröja åt dig.

Något som många adepter eftersöker är individuell feedback. Det kan vara bra att i början av terminen ta reda på vad gruppens mål med träningen är och i slutet av terminen ha en genomgång av individuell feedback med var och en. Självklart är det väldigt individuellt vad olika personer och träningsgrupper vill ha men motiverande samtal är ofta efterfrågat och ett hett tips till dig som tränare. 

Tränartips

 • Enkelt är ofta bäst – skapa enkla övningar och ge feedback som är lätt att ta till sig.
 • Sträva efter många meningsfulla bollberöringar med passande feedback – undvik köer.
 • Våga byta övning om den inte fungerar! Våga köra mycket av en övning som fungerar bra!
 • Kort och koncis feedback. Skapa “nycklar” som dina spelare förstår och upprepa dessa.
 • Ge individuell feedback! Allmän feedback är helt ok, men våga också ge individuellt.
 • Försök ha belägg för den feedback du ger samt se till att  spelarna förstår vad det är du menar, det blir då lättare för dem att ta till sig. Att tänka igenom vad man ger för feedback kan ofta utveckla dig själv som spelare också! Är du osäker på något, fråga!
 • Olika spelare kräver olika feedback. Försök identifiera vilka som vill ha mycket/lite. Om du är osäker så fråga spelaren vad den vill ha.
 • Var dig själv på banan. Känn inte att du behöver efterlikna någon annan coach. Alla är olika spelartyper och detsamma gäller för dig som tränare. Hitta din egen tränarstil!
 • Gör övningar och ge feedback så som du är trygg med. Man tjänar sällan på att gå utanför sitt kunskapsområde. Enkelt är ofta bäst! Är du osäker på något, fråga!
 • För en dialog med dina spelare. Fråga om de tycker olika saker är bra eller inte. Det är det absolut lättaste sättet att få direkt feedback från de du coachar.
 • Berätta gärna lite för gruppen om din filosofi som tränare i början av terminen. Om spelarna vet detta är det alltid en fördel för er relation.
 • Våga fråga andra tränare om tips! De allra flesta tränare är glada i att prata beach 🙂

Planeringstips

 • Skissa en terminsplan. Du sparar tid i längden samt får mer struktur på träningarna. Använd gärna den terminsplan som kommer separat bifogat i detta mail. 
 • Planera träningen i förväg. Osäker på antal spelare? Skapa övningar som fungerar oavsett, eller ha fler alternativ för samma moment
 • Undvik för många övningar under ett träningspass! 
 • Om du har träningen skriven på mobilen, säg det till gruppen. Det kan annars uppfattas som oseriöst om du tittar på mobilen under träningen.

Har du frågor eller funderingar om ditt tränaruppdrag så kontakta huvudtränare Martin Appelgren, huvudtranare@gbcbeach.com


Registerutdrag – en säkerhet för barn, och en lag att följa!

Sedan årsskiftet 2019/20 är det lag på att alla som arbetar med barn ska uppvisa ett godkänt registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta gäller även för dig som är juniortränare. Det är av högsta vikt att klubben sköter detta så dröj inte med att lösa detta. Du som är juniortränare kommer få ett separat mail om hur du gör. Även du som inte är juniortränare kan skicka efter och visa upp ett utdrag, vilket är bra då du kan hoppa in som reservtränare för juniorgrupper. På reservtränarlistan på hemsidan står det vilka tränare som är ok att ta in som reserv för juniorgrupper. Det måste stå OK under juniortränare om du ska få ta junioruppdrag.

Du som tränare säkerställer nivån i gruppen

Vi tar ut grupperna utifrån en hel del olika kriterier (GBC-rankning, tidigare grupp m.m.) som ställs i relation till varandra, utan att vi faktiskt har sett spelarna.  I denna uttagning kan resultatet bli att det i vissa grupper blir nivåskillnader. Här blir du som tränare extra viktig då det är du som kan se till så att en eventuellt ojämn nivå rättas till. Om det är någon som behöver byta grupp, prata med tränaren för den andra gruppen för att se om det går att byta (antalsmässigt och nivåmässigt), ta beslut tillsammans och meddela Martin Appelgren om bytet. OBS! Lova inte en spelare att byta till en annan grupp innan du säkerställt det med tränaren i den andra gruppen. Och om flytten görs, glöm inte att meddela huvudtranare@gbcbeach.com så att vi kan lägga in flytten i systemet. Är du osäker på om det ska göras en flytt eller inte, prata med Martin Appelgren så hjälper han till.  

 

Inhopp i WT/Elit/Utmanare

Om det skulle saknas spelare i våra WT/Elit/Utmanar-grupper och tränaren behöver ta in en “reserv” för att få till den träning om han/hon vill göra så är detta upp till tränaren för gruppen att avgöra vem som ska tas in. Det finns ingen lista att gå efter eller någon speciell grupp där reserv ska tas ifrån utan tränaren bestämmer vem som är mest lämpad för detta inhopp. Vem man tar in kan vara beroende av vad man ska göra. Ibland vill man kanske ha in en snabb försvarare och en annan gång en lång blockare – det beror helt och hållet på vilka det är som saknas på träningen ifråga och vad man ska göra. Om spelaren gör ett planerat inhopp i gruppen ska denna också betala för sig i receptionen. Det kostar 100 kr/pass för dagtid och 150 kr/pass för kväll/helg. Skulle tränaren behöva rycka en spelare från en annan träningsgrupp eller med kort varsel på plats för att få ihop sin träning så behöver spelaren inte betala för denna träning.

 

Träningsnärvaro

Närvaroregistrering
I GBC:s juniorträningsgrupper ska tränarna föra närvaro på spelarna i gruppen. Detta sköts genom en app som heter “LOK”. Mer info om detta får du som juniortränare skickat i ett separat mail. Då det är mycket som ska göras i terminssatarten så kommer dessa grupper finnas tillgängliga i apparna först någon/några veckor in i terminen. Innan grupperna finns i appen så kan du se vilka som ska vara i respektive grupp på hemsidan (precis som med din egna träning). Viktigt att stämma av så att alla namnen stämmer för ibland går folk till fel grupp. Oftast kommer det att tillkomma någon under periodens gång. Om du har någon i din grupp som inte är med i listan så kontrollera detta med kansliet eller Peter Appelgren. Det är väldigt viktigt att verkligheten stämmer med vad som står i våra filer så för en dialog med kansliet om det är fel. Har du som tränare några frågor om detta så kontakta Peter Appelgren, peter.appelgren@gbcbeach.com, och/eller kansliet, info@gbcbeach.com.

 

Närvaro övriga grupper
Även om närvaroregistrering bara ska göras för spelare mellan 7-26 år så är det ändå viktigt att du som tränare har koll på vilka personer som ingår i din grupp. På hemsidan publiceras alla grupper under respektive träningsform och så fort alla tränare är klara kommer vi också skriva ut vem som är tränare för vilken grupp på hemsidan. Innan din första träning ska du kolla upp vilka som ingår i din/dina träningsgrupper och se till så att du stämmer av att det bara är personer i din grupp som är på plats på dina träningar. Inför första träningsdagen kommer vi också att sätta upp lappar med de olika grupperna i Ipanema så att folk vet vart de ska gå, men dessa tas sedan ner eftersom det kan komma att göras ändringar i grupperna när terminen väl satt igång. 

Utbildningar

Varje termin arrangerar vi ett antal tränarutbildningar i Beach Center. Alla tränare i klubben ska ha gått Steg 1 eller planera att gå denna så snart det går. Har du redan gått Steg 1 så ska du inom två år även gå Steg 2, dock minst ett år som aktiv tränare mellan Steg 1 och 2. Förutom att du inhämtar ny kunskap får du dessutom högre ersättning när du utbildar dig. Anmälan till de olika utbildningarna görs via länk på hemsidan: https://gbcbeach.com/klubben/utbildningar 

Reservtränare

Back-up-person
Om du under terminens gång skulle bli sjuk och inte kan närvara för din träningsgrupp måste du fixa en reservtränare. Vi rekommenderar därför att du redan nu, innan terminen sätter igång, skaffar dig en ”back-up-person”. Om du själv tränar i samband med ditt tränarpass kan back-up-personen, företrädelsevis vara någon som tränar samma tid som du själv, täcka upp för dig om du skulle bli sjuk och vice versa. En annan idé är att gå ihop några stycken i en grupp där ni kommer överens om att ni hjälps åt att täcka upp för varandra. Då har ni ett slags back-up-system, så att ni alltid vet vem ni kan fråga om ni skulle bli sjuka. 

Kontaktperson i gruppen
I varje träningsgrupp rekommenderar vi att du som är tränare utser en kontaktperson (gäller enbart seniorgrupper). När det gäller seriespelsgrupper är det förtroendelaget som är kontaktperson, dvs. det lag som står längst upp till höger under ”Resultat Seriespel” > ”Matcher”. Denna kontaktperson kan du ringa om du till exempel skulle bli sen eller om du blivit sjuk och inte lyckats hitta någon reserv (undantagsfall, om detta skulle ske så ska du också fylla i formuläret ”Frånvaroanmälan”). Kontaktpersonen är i sin tur gruppens kontakt gentemot dig som tränare och gentemot klubben ifall något skulle behöva framföras.

Reservtränarlista
Om din back-up inte skulle kunna hjälpa dig finns också denna reservtränarlista samt en grupp på facebook, ”Beachgruppen, för tränare”, som du kan använda. Alla tränare som har en fast grupp för terminen kommer automatiskt med på reservtränarlistan. Om du inte vill vara med på listan måste du skicka ett mejl till info@gbcbeach.com. Vi rekommenderar dig också att lämna ett färdigt träningsupplägg till din reserv.

Tränarschema
Tränarschemat finns att hitta under ”Länkar” på sidan: https://gbcbeach.com/traningar.  Genom att se vilka som är tränare eller tränar runt er egen träning så är det lite lättare att till exempel hitta reserver. 

 

Om det skulle dyka upp en nödsituation och du inte kan ringa mer än ett samtal ska du ringa till klubben, så försöker vi hjälpa dig. 

GBC-kansli: 031-47 52 82 (knappval 3), vardagar, dagtid.
Receptionen: 031-47 52 82 (knappval 1), kvällar och helger. 


Tänk på att det är du som tränare som har ansvaret för att din grupp har en tränare. 

Hur får man ut ersättningen?

När du är tränare i den ordinarie verksamheten i GBC utgår en ersättning som baseras på vilken utbildning du genomgått. När terminen är slut ska alla tränare redovisa sina tränartimmar via formuläret ”Tränarredovisning”: https://gbcbeach.com/tranare/tranarredovisning 

Höstterminen löper under 15 veckor och vårterminen över 20 veckor. Håll koll på vilka träningspass du utfört som tränare (eller snarare vilka du tar in reserv för) så att du vet vad du ska skriva i din tränarredovisning i slutet av terminen. Då utbildningarna hålls under terminerna är det även bra att markera när du gick utbildningen så att du vet hur många träningspass du ska få en högre ersättning för.

 

Tränarersättningarna är enligt följande:
Ingen utbildning: 100 poäng/h
Steg 1: 130 poäng/h
Steg 2: 150 poäng/h
Steg 3: 160 poäng/h

Tränarhjälp

Tränarcoach
Någon av Martin Appelgren eller Peter Appelgren kommer att finnas tillgängliga vid några av terminens torsdagskvällar för att stötta er som tränare. De kommer att gå runt mellan grupperna och hjälpa till som coach för er tränare. Har du någon fråga om tränarrollen, behöver tips på övningar eller behöver hjälp med en flytt av någon spelare – ta kontakt med Martin eller Peter på mejl eller direkt på plats. 

Martin: huvudtranare@gbcbeach.com
Peter: peter.appelgren@gbcbeach.com


Trainers lounge

För dig som tränare erbjuder vi Trainers Lounge.  Här serveras kaffe/te, frukt, mackor m.m.  Trainers lounge är tänkt som en samlingsplats för er tränare för att få en sammanhållning i tränarstaben och kunna utbyta idéer och spontanprata med andra tränare innan eller efter tränarpasset. Loungen kan variera mellan att vara i restaurangen eller i stora baren. Håll koll på skyltningen i hallen eller fråga personalen. Tänk på att du alltid måste ha på dig tränartröjan (samt skor om det är i restaurangen).  Vi alla hjälps åt att hålla koll på att Trainers lounge sköts snyggt. Det är en stor kostnad för föreningen och därför är det viktigt att alla respekterar reglerna och använder SUNT FÖRNUFT. Exempel: Det är skillnad på att ta med en frukt ner för att man har bråttom jämfört med att först äta fyra mackor och sedan ta två frukter i väskan. Endast i undantagsfall tar vi med oss mat ner till hallen.

Generalla öppettider för Trainers lounge:
Mån-Tors: 16.00-19.30*
Lör: 13.00-14.00*
Sön: 13.00-19.00*

*Med reservation för ändringar vid helgdagar och/eller bokningar i restaurangen


Material och banvård

Bollar, bollkorgar och banvård
Varje träningsbana har 10 bollar. Dessa ska samlas ihop i resp. bollkorg efter varje träning. Syftet med detta system är att alla träningsgrupper ska ha en full uppsättning med bollar inför varje träning. Numera är inte bollarna märkta med nummer utan det står Ipanema på alla bollar som hör till medlemshallen.

När det återstår 5 minuter av träningen ska alla bollar samlas ihop i korgen samt banan krattas inför nästa träningsgrupp – se till att alla hjälps åt med både bollar och krattning. Skulle någon boll vara paff eller trasig – lämna in den i receptionen så pumpar/ersätter de bollen i er korg inom kort. I början av terminen är det viktigt att ni hjälps åt att påminna varandra om att detta ska göras så att vi kommer in i en bra rutin.  OBS! Ge undantag för personer i gruppen som ska vara tränare direkt efter sin träning – då det är viktigt att de ska kommer i tid till sitt tränarpass. 

 

Grävschema
Förra året införde vi ett grävschema där samtliga torsdagsgrupper avsätter 15 minuter en gång per termin för att gräva in sanden utanför sin spelbana. Detta infördes för att vi ska kunna hålla banorna i Ipanema jämna och fina. Du som tränare ansvarar för att din grupp genomför detta vid utsatt tillfälle. Schemat finns på informationstavlan i Ipanema och vi skickar även en påminnelse till berörda tränare samma dag som grävning ska ske.

 

Material
Spikepallar, mätstickor mm. Hör hemma under trappan i Ipanema. Du som tränare är ansvarig för att de hämtas och lämnas där. Ta hjälp av din grupp – det är de som ska använda materialet under sin träning, så det är enkelt för en eller ett par adepter att tillsammans plocka fram och tillbaka materialet. 

 

Material Kidsvolley
Material för Kidsvolley (såsom mjukare bollar, ärtpåsar, rockringar mm.) finns i läktaren inne i Ipanema, i den bortre sektionen.


Kommunikation med gruppen

Facebook-grupp
Det är väldigt smart och uppskattat att ha en Facebook-grupp för sin träningsgrupp. Om man är flera tränare för samma grupp kan det vara smart att ha en gemensam FB-grupp – prata ihop er om detta innan terminens början. En sådan grupp gör inte bara att det blir lättare att nå varandra utan det öppnar även möjligheter för utökad sammanhållning. Vill man inte ha en grupp kan en FB-tråd fungera väl så bra. 


Förmånstränare – vad är det? 

För att uppmuntra våra tränare som coachar mycket i klubben införde vi nya tränarförmåner VT-19. Tränare som coachar 4,5 timme eller mer i veckan går under benämningen ”förmånstränare” och får ta del av följande:

 • Fritt spel innan 17 på vardagar, samt rabatterade tider kväll/helg
 • Personalrabatt på a la carte i restaurangen (alltså: A la carte-rätter: 70 kr, rätter billigare än 70 kr = ordinarie pris)
 • Möjlighet att vara eventledare i Beach Center för 250 poäng/h (normal ersättning 200 poäng/h)

Vi vill med detta visa på att ni som tränare är oerhört viktiga för klubben och hoppas att ni får en liten extra boost av de nya förmånerna.

 

GBC-tränare – hur funkar det? 

GBC-tränare kallas de tränare som håller i separata träningar utanför vår ordinarie verksamhet. Detta är inte träningar som kan bokas för en hel termin framöver utan syftet är främst att våra medlemmar ska kunna boka in en GBC-tränare för att träna extra då och då utöver den ordinarie verksamheten.  Det är bara de tränare som står på listan över GBC-tränare på hemsidan som är bokningsbara och godkända av vår huvudtränare. Det är viktigt att du som tränare ansvarar för att bokning och betalning görs på rätt sätt. När adepterna bokar bana i Beach Center måste de ringa till receptionen och meddela vem som ska vara tränare, vilken tid och hur många de blir. 

När du hållit din träning skickar du in GBC-tränar-formuläret på hemsidan för att redovisa dina timmar du varit tränare. Vi vill att detta görs löpande (helst direkt efter passet, men senast någon vecka efter), då detta underlättar för kansliet. 

Är du intresserad av att bli GBC-tränare? Kontakta Martin Appelgren huvudtranare@gbcbeach.com för att veta mer eller skicka in en ansökan HÄR

_____________________________________________________________________________________

 

Hoppas att du får en givande termin som tränare och tveka inte på att höra av dig! ☺

Mejla oss på info@gbcbeach.com vid ev. frågor/funderingar.

 

Med hopp om en utvecklande och rolig termin! GBC Kansli